Каса взаємної допомоги

Каса взаємної допомоги – громадська кредитна установа, в якій на добровільних засадах об'єднуються громадяни з метою надання взаємної матеріальної допомоги. Створюється при профспілкових організаціях, на підприємствах різних форм власності, у відділах соціального забезпечення місцевих рад народних депутатів. Кошти каси взаємної допомоги формуються за рахунок вступних і членських внесків, дотацій профспілок, пені за несвоєчасне повернення позичок та ін. Члени каси взаємної допомоги сплачують вступні й щомісячні внески управління здійснюється загальними зборами обраними правлінням та ревізійною комісією. Загальні збори скликаються переважно раз на рік.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.