Касові журнали

Касові журнали – журнали, в яких реєструють прибуткові та видаткові касові операції. Оприбуткування здійснює відповідальний виконавець, видаткові касові операції – бухгалтер-контролер. Записи у касовому журналі роблять під час прийняття та видачі грошей, і вони є контролем за касовими операціями. Наприкінці робочого дня за записами у касовому журналі підбивають підсумки, які звіряють з даними каси, відтак складають повідомлення про касові обороти в розрізі кореспондуючих рахунків результати записують у бухгалтерські журнали. Символи касового плану, які визначають відповідні статті, проставляють у касовому плані навпроти кожної суми і використовують для складання звітності про виконання касового плану. Касові журнали зберігають у бухгалтерських журналах і разом бронюють по місяцях.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.