Каса

Каса (іт. cassa – сховище, скринька) – окремий структурний підрозділ підприємств, установ та організацій, призначений для зберігання коштів і здійснення розрахунків готівкою. Під касу повинна бути відведена окрема ізольована кімната. На вікнах і дверях касового приміщення встановлюють сигналізацію. Видача грошей із каси здійснюється через спеціально обладнане віконце. Для зберігання готівки та цінних паперів у приміщенні каси встановлюють спеціальний металевий сейф. Гроші у каси надходять із банків для виплати заробітної плати працівникам підприємств, установ і організацій, на відрядження господарські, адміністративні та операційні витрати. Крім того, готівка в касі може надходити у вигляді грошової виручки (підприємства торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування тощо). Підприємства можуть зберігати готівку в касі у межах ліміту, встановленого банком. Готівку понад встановлені ліміти в обов'язковому порядку здають установам банку для зарахування на рахунок підприємства. Термін “каса”, крім значення його як окремого структурного підрозділу і підприємства, установи, організації, вживається також для позначення готівки підприємства та назви бухгалтерського рахунку.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.