Касове виконання бюджету

Касове виконання бюджету – організація процесу надходження грошових коштів до бюджету і видачі бюджетних коштів, облік наявності їх у процесі виконання бюджету. Для касового виконання бюджету необхідно ретельно узгоджувати в часі обсяги надходжень і видатків бюджетних коштів. У разі перевищення надходжень над видатками гроші лежать на рахунку і не «працюють», тобто не приносять доходів. Коли ж видатки перевищують надходження, виникає дефіцит коштів, який спричиняє затримку платежів або змушує вдаватися до позичкових джерел. Наслідком такої ситуації може бути збільшення витрат за рахунок сплати відсотків або виникнення кризи неплатежів.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.