Бюджетне послання президента

Бюджетне послання президента – це комплексний аналітичний матеріал, в якому розкриваються основні напрями фінансової політики на перспективу, дається системна оцінка очікуваних доходів і витрат держави на наступний рік. Так, у США бюджетне посилання посередника містить комплексний аналіз доходів і витрат бюджету не лише на наступний, а й на чотири майбутні роки.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 3. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2002. – 952 с.