Бюджетне право

Бюджетне право – сукупність правових норм, яка визначає бюджетний устрій країни і регулює суспільні відносини щодо формування і використання коштів, зосереджених у різних ланках бюджетної системи.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.