Господарське право

Господарське право – галузь права, яка регулює відносини у сфері господарської діяльності пов'язаної з виготовленням та реалізацією продукції, виконанням робіт, наданням послуг.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.