Емісійне право

Емісійне право – 1) сукупність правових норм, які визначають порядок емісії грошей, 2) граничний розмір випуску в обіг грошей, що встановлюється на певний період.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.