Емісійний прибуток

Емісійний прибуток – прибуток від розміщення цінних паперів, отримуваний банками та іншими фінансово-кредитними установами (які займаються посередницькою діяльністю щодо реалізації цінних паперів), який утворюється внаслідок різниці між ринковою ціною (за якою вони реалізуються кінцевому інвестору) та емісійною ціною (за якою вони випущені емітентом).

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.