Біржовий прибуток

Біржовий прибуток – прибуток від торгівлі біржовими товарами на біржі. На фондовій біржі біржовий прибуток складається із засновницького прибутку (різниці між сумою, отриманою від продажу цінних паперів за біржовим курсом, та реальним капіталом, вкладеним акціонерною компанією), курсового прибутку (різниці між курсом, за яким цінні папери – акції, облігації тощо реалізуються в даний момент, та ціною, за якою вони купуються, або різниці між курсами, зафіксованими на момент укладення угоди купівлі-продажу).

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.