Екстраординарний прибуток (збиток)

Екстраординарний прибуток (збиток) – прибуток (збиток), який виникає доволі рідко й є незвичним для господарської діяльності підприємства. Екстраординарний прибуток – прибуток від благодійності на користь підприємства або компанії, зниження податків. Екстраординарний збиток – збиток від стихійного лиха, експропріації власності, заборонних заходів уряду.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.