Проспект емісії

Проспект емісії – публікація інформації про всі деталі емісії нових акцій, яку передбачається здійснити, а також дані про компанію, її активи тощо.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.