Картельне право

Картельне право – форма антимонопольного законодавства, що передбачає заборону всіх видів картелів із наданням дозволу на їх діяльність лише в особливих умовах, за винятком окремих галузей. До них належать угоди про ціни, поділ ринків збуту, обсяг капіталовкладень та інші обмеження конкуренції.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.