Банківське право

Банківське право – міжгалузевий комплекс правових норм, який регулює суспільні відносини, що виникають у зв'язку з діяльністю банківської системи країни. В Україні банківське право набуло свого розвитку в 90-х XX ст.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.