Банк-гарант

Банк-гарант – банк, що поручився за свого клієнта. Гарантійні послуги банку пов'язані з наданням ним гарантії виконати фінансові зобов'язання свого клієнта перед іншими кредиторами у разі, коли сам позичальник виявиться неплатоспроможним. Гарантії надаються за дорученням і за рахунок клієнта, а також за рахунок банків-кореспондентів. Джерело виконання зобов'язань – власні кошти клієнта, надані банкові заздалегідь, або кредити. Банківські платіжні гарантії особливо поширені в міжнародних торговельних операціях, для яких характерний високий рівень ризику. При цьому банк-гарант зобов'язується перед кредитором(експортером) відповідати за виконання боржником (імпортером) його платіжних зобов'язань за угодою або контрактом.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.