Банк-агент

Банк-агент – банк, уповноважений членами міжнародного кредитного синдика і у буї й гарантом інтересів цього синдикату на весь кредитний термін, банк, якому доручено випуск облігацій, банк, що є агентом інших банків в обслуговуванні кредитних карток.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.