Банк даних

Банк даних – організована й упорядкована певним чином сукупність даних, звід економічної інформації, пристосованої для колективного використання багатьма споживачами. Такі банки даних нині створюються і використовуються за допомогою електронно-обчислювальної техніки та автоматизованих засобів зберігання й передавання інформації.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.