Банківська гарантія

Банківська гарантія – поручительство, видане банком-гарантом, за виконання клієнтом або іншого особою грошових та інших зобов'язань. У разі невиконання цих зобов'язань банк, який видав гарантію, несе відповідальність за борги позичальника в межах, обумовлених у гарантії.

 

Банк-гарант надає гарантії на підставі доручення і за рахунок клієнта, а також за рахунок банків-кореспондентів. Банківська гарантія видається під відповідне забезпечення. Гарантійні послуги банк-гарант надає в тому разі, коли боржник неплатоспроможний. На час платежу клієнт повинен мати власні кошти або отримати позику. Банківську гарантію практикують у міжнародних торговельних операціях для компенсацій високого ризику. Можуть поширюватися на виконання банком-гарантом зобов'язань за угодами у грошовій формі (повернення авансу, виконання умов торгівлі або контракту тощо).

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.