Економічні нормативи для банків

Економічні нормативи для банків – методи управління грошовим оборогом і регулювання банківських операцій за допомогою окремих показників, встановлених центральним банком країни. До них належать показники відрахування для регулювання кредитних ресурсів та інших відрахувань, коефіцієнт ліквідності, достатності капіталу та ін.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.