Економічні нормативи

Економічні нормативи – показники, які відображають залежність між елементами фінансової, торговельної, виробничої та інших форм діяльності, а також вимоги щодо співвідношення витрат і результатів діяльності, розподілу ресурсів, використання робочої сили для регулювання економіки. На основі економічних нормативів функціонують взаємовідносини підприємств з державним бюджетом. Такі нормативи, як податки, ціни, відсоткові ставки тощо, є реальним важелем регулювання економіки.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.