Банк розвитку

Банк розвитку – спеціальний державний або напівдержавний інвестиційний банк, який надає довготермінові кредити промисловості, будівництву, сільському господарству тощо. Здійснює також купівлю продаж цінних паперів, але не приймає депозитних вкладів фізичних і юридичних осіб, не проводить розрахункові та платіжні операції, не надає короткотермінових позик.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.