Індекс людського розвитку

Індекс людського розвитку – спеціальний сукупний індекс, який на підставі відповідних показників дає узагальнюючу оцінку людського прогресу. Такими показниками є ВВП на душу населення, рівень освіченості й середня тривалість життя. Вперше розроблений у 1990 ООН індекс людського розвитку розраховують для чоловіків і жінок, окремих соціальних та етнічних груп, а також регіонів. Показник освіченості в сучасних умовах визначають як грамотність населення з урахуванням середньої кількості років навчання, а показник ВВП на душу населення – з урахуванням середнього світового значення його надушу населення. У разі досягнення країною вищих за світові результатів за цим показником зростання доходів на душу населення розглядають як зменшення її граничного внеску в людський розвиток. Загальноприйнятою є класифікація, відповідно до якої країни з індексом людського розвитку меншим за 0,5 мають низький рівень людського розвитку, від 0,5 до 0,8 – середній, 0,8 і вище – високий рівень розвитку. За даними ООН, Україна у 1994 посідала – 45-те місце в світі за індексом людського розвитку, а в 1997 – 95-те.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.