Індекс курсів цінних паперів

Індекс курсів цінних паперів – середній показник курсів найважливіших акцій на біржі, який визначають діленням суми курсів відібраної групи цінних паперів на кількість зібраних випусків.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.