Індекс цін

Індекс цін – відносний економічний показник, який характеризує зміну сукупного (середнього) рівня цін. Використовують індекси цін оптовий, роздрібний, експортний імпортний. В основі індексу цін – певний набір товарів, кожний з яких узято в певній кількості та натуральному вигляді й приблизно з однорідним характером динаміки цін. Певну величину (фактичну планову або оціночну) попереднього періоду приймають за базу, а порівнювану (фактичну, планову) відносять до цієї бази. Так, якщо індекс роздрібних цін в Україні в 1992–93 = 10000%, то це означає, що рівень усіх роздрібних цін у 1993 порівняно з 1992 зріс у 10000 разів. За офіційними даними рівень споживчих цін в Україні за 1990–94 зріс майже в 17 тис. разів, а індекс реальних доходів населення знизився до 24,3%, що свідчить про значно більший рівень зростання споживчих цін. У подальші періоди реальні доходи населення внаслідок зростання споживчих цін ще більше знизилися. У США за 1914–92 середня погодинна заробітна плата збільшилася з 0,22 до11,45 дол. індекс споживчих цін – зі 100 до 1396%, а індекс реальної погодинної заробітної плати – з 100 до 373%.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.