Індексація (індексування)

Індексація (індексування) – показник перерахунку величини грошового вмісту доходів вкладень, цінних паперів, грошових нагромаджень тощо залежно від рівня інфляції. Як правило, і здійснюють держава, банки, страхові компанії, акціонерні товариства коригуванням номінальної величини до ходів, вкладень тощо на індекс інфляції. Найпоширенішою в економіці України є індексація основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, грошових доходів населення, грошових заощаджень і доходів – це механізм підвищення грошових доходів громадян, який дає змогу частково або повністю компенсувати їм подорожчання споживчих товарів та послуг і запроваджується з метою соціального захисту населення в умовах інфляційного зростання цін і спрямована на підтримку його купівельної спроможності. Держава може застосовувати два варіанти індексації. Перший передбачає збереження рівня забезпечення населення, другий – компенсацію зростання цін лише для частини населення (державні пенси, соціальна допомога, стипендії, оплата праці, відшкодування збитків у разі втрати працездатності) і повинна застосовуватися, якщо індекс споживчих ці перевищує заздалегідь визначену ціну, яка є порогом індексації.

В Україні поріг і визначав індекс споживчих цін, що перевищив 5-відсотковий поріг зростання цін. Проте в 90-х XX ст. така індексація здебільшого не здійснювалася Для і грошових доходів населення використовують індекс споживчих цін на товари і послуги, що становлять мінімальний споживчий бюджет і доходів має здійснюватись для громадян, які отримують пенсію, соціальні допомоги і стипендії – за рахунок пенсійних та інших спеціальних фондів, а також коштів, спрямованих цільовим призначенням з бюджету, для працюючих громадян – за рахунок коштів госпрозрахункових підприємств і організацій. Грошові доходи громадян у зв'язку з і підвищують з 1-го числа місяця, наступного за місяцем, в якому офіційно опубліковано індекс споживчих цін і доходів в Україні регулює Закон «Про індексації грошових доходів населення». Проте він реалізується непослідовно і вкладів застосовується з метою компенсації знецінення заощаджень населення, спричиненого інфляцією. На відміну від індексації доходів, і вкладів не пов'язується автоматично з підвищенням цін вище від визначеного порога і не проводиться щомісяця і вкладів в Україні здійснюється згідно з рішеннями Уряду про індексацію. Для такої індексації застосовують варіант і звуженої, непропорційної зростанню ціні основних фондів передбачає перерахунок величини їх грошового змісту в разі зростання оптових цін. Практичне застосування механізму і основних фондів пов'язано з оцінкою вартості майна в процесі роздержавлення і приватизації, зі статистичним аналізом для забезпечення адекватних розрахунків на підприємствах індексацію (дооцінку) залишків товарно-матеріальних цінностей здійснюють підприємства та організації всіх форм власності (крім установ, які утримуються за рахунок бюджету або позабюджетних фондів) щомісяця за умови зміни цін на виробничі товари й запаси.

Індексація внесків

Індексація внесків – зміна розмірів відсоткової ставки, яка виплачується вкладнику внаслідок зміни загального рівня цін.

Індексація доходів

Індексація доходів – спосіб збереження реальної величини доходів населення завдяки повній або частковій компенсації втрат в умовах зростання цін на споживчі товари і послуги. У світовій практиці використовують дві основні форми індексації доходів автоматичну та напівавтоматичну. За автоматичної – оплату праці та інші виплати підвищують пропорційно зростанню цін. Напівавтоматична (договірна) – рекомендації, що встановлюють нижню межу захисту при укладанні колективних угод, є результатом переговорів на державному рівні підприємців, профспілок, державних органів та вчених-експертів. Здійснюється в країнах ЄС.

Індексація податків

Індексація податків – зміна окремих елементів прибуткового податку залежно від офіційного індексу зростання цін на споживчі товари і послуги, індексу заробітної плати та інших особистих доходів.

Індексація податкових пільг та оподаткування

Індексація податкових пільг та оподаткування – підтримка державою пільг при сплаті подохідного податку та інших пільг на сталому рівні (в незмінних цінах) з урахуванням інфляційного зростання цін їх щорічною індексацією передусім під час складання бюджету. За відсутності такої індексації в умовах прогресивного оподаткування платники індивідуального подохідного податку змушені сплачувати його за вищими податковими ставками індексації податкових пільг та оподаткування здійснює уряд Великобританії. У разі сплати податків у формі акцизів їх величина в умовах інфляції знижується, що також потребує відповідної індексації.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.