Індекси акцій

Індекси акцій – показники, за допомогою визначають фактичну зміну курсів акцій та їх тенденцію. Індекси акцій необхідні для: 1) вивчення факторів, які визначають курси акцій, а також для складання біржових прогнозів, 2) прийняття індивідуальних рішень для інвестицій та вибору портфеля інвестицій, 3) порівняльного аналізу рентабельності різних форм інвестицій, 4) оцінки економічного стану.

 

Зміни у величині й структурі акціонерного капіталу зумовлюють потребу в періодичному здійсненні нових обчислень і а розраховують щодня. Зважування здійснюється за допомогою величини капіталу у вигляді акцій компаній. Коливання в сукупності (злиття, ліквідація і переміщення економічної діяльності) утруднюють використання незмінної схеми зважування. Поряд з коливаннями, які потребують корекції ваги, враховують збільшення та зменшення капіталу внесенням відповідної корекції у курси і а відрізняється від індексу цін на величину коефіцієнта поправки.

У світовій біржовій практиці широко застосовують індекси, які характеризують ситуацію на ринку цінних паперів. Найвідоміший з них – індекс Доу-Джонса (промисловий), який існує з 1897 і характеризує на певну дату передусім курс акцій 30 американських провідних промислових корпорацій, що котируються на Нью-Йоркській фондовій біржі:

сумарна ціна акцій 30-ти промислових корпорацій / К,

де К – коригуючий коефіцієнт, який змінюється зі зміною списку корпорацій і в разі подрібнення акцій. За аналогічною методикою розраховують індекси курсу акцій 20 провідних транспортних корпорацій і 15 великих комунальних компаній, атакою об'єднаний індекс Доу-Джонса, який характеризує курс акцій 65 акціонерних товариств.

Крім індексу Доу-Джонса, у світовій практиці застосовують:

  • індекс «Стандарт енд Пурз», SP-500,
  • індекс газети «Файненшл Таймс», ЕТ,
  • L-індекс, S-індекс,
  • індекс «Комерс-Брок».

Усі біржові індекси використовують для аналізу й розвитку ринку цінних паперів. З розвитком фондового ринку України з'являються біржові індекси, які розробляють з урахуванням її специфічних економічних умов.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.