Ліквідність акцій

Ліквідність акцій – можливість власника акцій продати їх і отримати суму, більшу за витрачену на їх купівлю або з урахуванням отриманих дивідендів.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 2. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.