Абстракція

Абстракція (лат. віддалення, відволікання) – відмова від поверхневих, несуттєвих сторін явища з метою розкриття його внутрішніх, суттєвих, сталих і загальних зв’язків. Результатом абстракції (поряд з використанням інших елементів діалектики) є обґрунтування економічних категорій. Абстракція лише відображає у формі думки зміст, закладений у речах. Для пізнання економічних явищ і процесів використовуються абстракція багатьох рівнів. Чим ширші, місткіші абстракції виробляє економічна теорія, тим повніше й точніше вони відображають дійсність, тим ефективніше їх використання як інструменту пізнання. Визначення абстракції як процесу мисленого виокремлення істотних ознак й ігнорування неістотних є лише одним із аспектів методу абстракції.

Наступний її аспект – необхідність розгляду економічних явищ, процесів під певним кутом зору за одночасного ігнорування всіх інших властивостей. Так, з погляду суспільного способу виробництва продуктивні сили належать до його речового змісту, виробничі відносини, або відносини економічної власності, – до суспільної форми, отже, суспільно-економічної сторони продуктивних сил у такому випадку не існує. При розгляді структури й системи продуктивних сил як відносно самостійної сторони суспільного способу виробництва з властивими їм внутрішніми законами, суперечностями у цій системі виділяють природний, техніко-економічний га соціально-економічний аспекти. У першому випадку продуктивні сили розуміють як природні сили з властивими їм законами органічної та неорганічної природи. У другому – сили природи розглядають як залучені у виробництво у формі машин, споруд тощо. Соціально-економічний аспект цієї системи розкриває взаємодію сукупного робітника, суспільного індивіда із засобами виробництва та іншими елементами продуктивних сил з погляду речового змісту, споживчої вартості. У цьому випадку говорять про “суспільні продуктивні сили”. Для забезпечення науковості необхідно визначити межі абстрагування, довести що певний аспект економічного явища або процесу не впливає на їх внутрішню сутність закони розвитку і функціонування.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.