Амальгамація

Амальгамація (лат. amalgama – сплав) – злиття товариств, корпорацій, союзів тощо в єдину компанію з метою централізації капіталу. Двома методами злиття компаній є:

  • пряме приєднання або поглинання власності дрібних компаній однією крупною, внаслідок якою структура компаній, що приєднуються, змінюється не повністю;
  • утворення нової компанії з переданням їй активів інших компаній, внаслідок чого здійснюється докорінний злам структури всіх компаній, що зливаються.

У банківській сфері амальгамація відбувається через поглинання одним великим банком іншого, який при цьому втрачає самостійність і обмінює свої акції на акції крупнішого банку, а також через утворення нового банку, якому банки, що зливаються, передають свої активи. Як правило, новий банк одержує назву, яка не рідко об'єднує назви банків, що злилися.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.