Агломерація

Агломерація (лат. agglomerare – приєднувати, накопичувати) – компактне розташування міських поселень, об'єднаних у певну цілісність розвинутими виробничими (в т. ч. трудовими), культурно-побутовими та рекреаційними зв'язками форма територіальної концентрації промислового виробництва та різноманітних ресурсів (трудових, наукових, інвестиційних інформаційних).

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.