Ареал

Ареал – (лат area – площа, простір) – це економіко-географічне поняття, що означає територію, область, у межах яких спостерігаються явища або характерні риси не властиві сусіднім регіонам.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.