Ліквідаційний дивіденд

Ліквідаційний дивіденд – 1) дивіденд, що перевищує обсяг нерозподіленого прибутку, 2) дивіденд, який виплачують у випадку ліквідації компанії і який дорівнює величині активів, що розподіляються серед акціонерів.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.