Капіталізований дивіденд

Капіталізований дивіденд – 1) курс акцій, що становить величину грошового капіталу, яка у разі надання її в кредит приносить дохід, що дорівнює дивіденду, отриманому на акції, 2) дивіденд, що спрямовується на збільшення основного капіталу.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.