Викуп акцій

Викуп акцій – 1) придбання контрольного пакету акцій акціонерної компанії, 2) придбання акцій самим акціонерним товариством (яке їх випустило) на підставі статуту.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.