Викуп орендованого майна

Викуп орендованого майна – викуп, що передбачає виплату орендарем власникові або орендодавцю всієї суми орендної плати з вартості зданого на весь термін амортизації майна, а також суми орендних платежів із залишкової вартості майна, оренда якого, згідно з договором, припинена до закінчення її терміну.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.