Дохід від акцій

Дохід від акцій – сума дивідендів і зростання курсової вартості акцій. Повний річний дохід від акцій у відсотках (Да) обчислюють за формулою: Да=(Дв+(Цк-Цн))*100/Цн, де Дв – дивіденди за рік, грн., Цк – курсова ціна акцій на момент обчислення, грн., Цн – номінальна або купівельна ціна акцій, грн. Якщо акція придбана після початку фінансового (календарного) року або продана до його закінчення, тобто коли доход від акцій розраховується не за повний рік, формула коригується на період володіння акцією і має такий вигляд: Да=(Дв+(Цк-Цн))*Т*100/(Цн*365), де Т – час володіння акцією протягом року, днів. Дохід акціонера від зростання курсової вартості акцій може бути реалізований лише у разі продажу акції за новою, вищою ціною. Він дорівнює при ростові капіталу і є потенційно можливим доходом акціонера. Якщо ж власник не продає акції, то реальний дохід від неї обчислюють за формулою: Да=Дв*Т*100/(Цн*360). Коли для обчислення річного доходу замість номінальної ціни акції враховується й курсова (ринкова) чи купівельна ціна, отриманий показник – дивідендна віддача акції.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.