Диференціація доходів

Диференціація доходів – різниця в рівні грошових доходів різних класів, верств і груп населення, зумовлена неоднаковим відношенням до засобів виробництва, створеного продукту, економічної та політичної влади тощо. Переважно розподіл доходів характеризується різницею середніх річних доходів 5% та 10% (децильної) груп громадян з найбільш високими та найбільш низькими доходами. В колишньому СРСР різниця в доходах 10% (децильних) протилежних груп становила приблизно 1:5, у країнах Заходу – 1:12, в Україні в середині 90-х – приблизно 1:40. Різниця між номінальною та максимальною заробітною платою в Україні в 1998 становила майже 1:100.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.