Еквівалентний відсотковий дохід на облігації

Еквівалентний відсотковий дохід на облігації – показник, що використовується для порівняння доходу на короткотермінові цінні папери, куплені з дисконтом, з доходом на державні боргові зобов'язання.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.