Державні короткотермінові облігації

Державні короткотермінові облігації – іменні цінні папери, які періодично випускає міністерство фінансів з гарантією погашення в зазначений термін центральним банком. Погашення облігацій здійснюється через перерахування номінальної вартості державних короткотермінових облігацій на розрахунковий рахунок власника, а дохід утворюється як різниця між ціною погашення (номіналом) і ціною купівлі.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.