Дамбо

Дамбо – 1) втрата на курсі цінних паперів за їх продажу нижче від номінальної вартості, 2) особливий вид плати, що вилучається банком з клієнта (зверх комісії, відсотків і поштових витрат) за прийняття до обліку векселів на інкасо.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.