Єврооблігаційні позики

Єврооблігаційні позики – позики, які випускають у вигляді єврооблігацій на ринок євровалют. Середня сума такої позики – 500 млн. дол.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.