Консолідація позичок

Консолідація позичок – подовження терміну дії раніше випущених коротко- і середньотермінових позичок і перетворення їх на довготермінові або безтермінові, що є одним із методів управління державним боргом. Головна мета консолідації позичок – прагнення максимально відстрочити терміни раніше випущених позичок і знизити витрати за державним боргом.

Причина консолідації позичок – значні розміри державних боргів та їх постійне зростання, що унеможливлює в умовах хронічних дефіцитів розрахунки за позичками, щодо яких настав термін сплати. У країнах з регульованою ринковою економікою консолідації позичок стає типовим явищем і пов'язана з постійним зростанням державної заборгованості. Здійснюється додаванням відсоткових купонів до облігацій старих позичок, термін дії яких подовжено, або заміною облігацій старих позичок облігаціями нової позики.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.