Консолідація

Консолідація – 1) об'єднання, злиття двох або кількох фірм, компаній, 2) зведення бухгалтерських даних під час підготовки зведеного звіту, 3) замша національної валюти у валютних резервах країни міжнародними грошовими активами, 4) вкладення прибутку, отриманого від торгівлі спекулятивними акціями, в надійніші акції.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.