Консолідація зовнішнього боргу

Консолідація зовнішнього боргу – метод управління державним боргом, за якого кредиторам надається можливість перенести термін погашення зовнішньої заборгованості з можливою зміною позичкового відсотка та іншими умовами.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.