Консолідація цінних паперів

Консолідація цінних паперів – зменшення загальної кількості акцій та облігацій щодо наявної з одночасним пропорційним збільшенням їх номіналу, внаслідок чого величина статутного капіталу не змінюється.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.