Альфа-цінний папір

Альфа-цінний папір – цінні папери які найактивніше продаються (купуються) на третій за обсягом продаж у світі Лондонській фондовій біржі через електронну систему біржових котирувань. Після радикальної реорганізації цієї біржі 27.10.1986 майже 4000 різних цінних паперів були поділені на чотири категорії залежно від частоти угод із ними. Ця класифікація допомагає з'ясувати характер зобов'язань учасників фінансового ринку щодо кожної категорії цінних паперів «альфа», «бета», «гама», «дельта». Зокрема, до цінних паперів «альфа» входять котирувані через електронну систему фінансові інструменти приблизно 100 найкрупніших компаній, 10 з яких принаймні зобов'язані показувати постійно ціни купівлі та продажу на моніторах відеотелефонної системи ТОПІК (ТОРІС), встановлених в установах Лондонського Сіті. Крім того, всі угоди з альфа-цінні папери одразу ж передаються через ТОПІК іншими критеріями виділення цінних паперів у категорію «альфа» є оборот на емітента за квартал, ринкова вартість цінних паперів. Цінні папери категорії «бета» емітовані менш авторитетними 500 компаніями. Ціни цих паперів також постійно відображаються на моніторах, але негайне інформування про укладені з цими цінними паперами угоди не потрібне. Елементами цінних паперів «гама» є відносно невеликі компанії. Угоди з приводу їх купівлі (продажу) укладаються значно рідше. Ціни зазначених паперів на моніторах вказуються довідкові, учасники фінансового ринку не зобов'язані укладати угоди за цими цінами. Цінні папери «дельта» взагалі не висвічуються на моніторах, а тому ціни на них складаються залежно від локального співвідношення попиту і пропозиції. Така класифікація спрощує дії учасників фінансового ринку на Лондонській фондовій біржі, дає їм можливість приймати обґрунтовані рішення, робить конкуренцію більш відкритою.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.