Борговий цінний папір

Борговий цінний папір – цінний папір, який є документом і засвідчує отримання його емітентом позики, що повинна бути повернута в майбутньому (наприклад, облігація, вексель).

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.