Державна реєстрація цінних паперів

Державна реєстрація цінних паперів – реєстрація державними фінансовими органами казначейських зобов'язань, державних облігацій цільових внутрішніх позик, облігацій місцевих позик, які випускають місцеві фінансові органи, а також акцій і облігацій, які випускають комерційні банки відповідно до законодавства.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.