Агресивні цінні папери

Агресивні цінні папери – акції, облігації та інші цінні папери, курс яких може значно зрости відповідно до прогнозованої кон'юнктури фондового ринку і які купують з метою отримання значних прибутків. Водночас купівля агресивні цінні папери пов'язана з ризиком. Певна сукупність таких цінних паперів – агресивний портфель.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.