Антагонізм

Антагонізм – одна з форм розвитку соціально-економічних суперечностей, якій властива непримиренна боротьба двох або декількох протилежних сторін, тенденцій, законів, закономірностей та економічних форм. Соціальними формами вияву закономірностей га економічних форм є непримиренна боротьба між окремими країнами, класами, верствами, прошарками та суб'єктами. До антагонізму між окремими економічними законами належить суперечність між законом зростання продуктивності праці та законом спадної продуктивності факторів виробництва тощо, до антагонізму між окремими економічними формами – суперечність між зростанням заробітної плати та збільшенням прибутків тощо, до антагонізму між окремими класами – суперечність між найманою працею та капіталом тощо. За допомогою економічних, правових та політичних реформ уряд може послаблювати антагонізм, трансформувати його в інші неантагоністичні форми суперечності.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.